Komplett salgsoppgave

Kongeveien 120

Sjarmerende enebolig - Landlig og idyllisk beliggenhet - Solrike uteplasser og herlig hage - Dobbelgarasje (2022)

 • Totalpris 6 159 994
 • Prisantydning 6 000 000
 • Omkostninger 159 994
 • BRA 120m2
 • P-Rom 120m2
 • Tomteareal 975m2
 • Soverom 3
 • Bad 2
 • Byggeår 1790
 • Boligtype Enebolig
 • Eierform Selveier
 • Energimerke G

Om boligen

Kongeveien 120 - eiendommen ligger i et landlig og delvis sentralt boligområde utenfor sentrum i Ås kommune. Det er blant annet kort kjøretur til lekeplass, fotballbane, skøytebane, idrettshall, treningssenter og svømmehall. Inngjerdet, solfylt tomt med frukttrær, bærbusker, ulike blomsterbed og utsikt til hestejordet som gir en helt egen ro. God plass til ulike lekeaktiviteter og muligheter for ulike utesoner.

Eiendommen ble opprinnelig oppført i 1790 (en av de eldste boligene i Ås kommune). Eiendommen har blitt totalrenovert over flere år og fremstår med god standard. Blant annet kan kjøkken fra 2012 samt tilbygg samme år. Fin planløsning med 3 soverom, 2 fine oppholdsrom, velutstyrt kjøkken og 2 flotte baderom. Det er dobbelgarasje fra 2021/2022.

En sjelden anledning - husk påmelding!

 • Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp
  Avkjøring fra offentlig vei. Avløpsledningen opplyses til å være tilknyttet privat renseanlegg. Vannledningen opplyses å være tilknyttet privat borebrønn.
  Reguleringsplan
  Eiendommen er i kommuneplanens arealdel regulert til LNRF (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhetbasert på gårdens ressursgrunnlag) og byggeforbud rundt veg, bane og flyplass.

  Eiendommen er SEFRAK-registrert. Bygninger i SEFRAK-registrert er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen skal fungere mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verveverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen.

  For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850) er det lovfestet i §25 i Kulturminneloven at en vurdering av verneverdien MÅ gjøres før søknad om endring eller riving kan bli godkjent.

  Planrapport og kart følger vedlagt salgsoppgaven.
  Tinglyste rettigheter og servitutter
  Doknr: 3100446. Tinglyst 30.09.2020. Bestemmelse om vannrett, pumpehus, vei, vedlikehold og kloakkrenseanlegg.
  Doknr. 268898. Tinglyst 08.06.2006: Denne eiendom har veirett over naboeiendom i nord. Kopi av disse følger vedlagt i salgsoppgaven.
  Ferdigattest/brukstillatelse
  Verken ferdigattest eller brukstillatelse var å finne i kommunens arkiver. Dette er ikke unormalt for eiendommer oppført i den perioden.
 • Økonomiske forhold

  Prisantydning
  6 000 000,-
  Energiforbruk og energimerking
  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
  Formuesverdi
  Formuesverdi : 1 110 179,- Sekundær formuesverdi : 3 996 644,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021
  Forsikring
  DNB Polisenummer: 23416127
  Boligkjøperforsikring
  Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte.

  Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen.
  Finansiering
  Nord Eiendomsmegling samarbeider med flere banker. Kunder som ønsker det, kan raskt bli satt i kontakt med en kundebehandler for et uforpliktende lånetilbud.
  Oppgjør
  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Det forutsettes at kjøper innbetaler fullt oppgjør til meglers klientkonto senest dagen før avtalt overtagelse. På samme tidspunkt skal kjøpers pantedokument være meglers oppgjørsavdeling i hende. Det skal ikke betales forskudd på kjøpesum. Innbetalinger skal skje fra kjøpers egen konto eller egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Annet

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex og har i den anledning fylt ut en egenerklæring. Denne er et viktig salgsdokument og det anbefales på det sterkeste at potensielle kjøpere setter seg grundig inn i denne før budgivning. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Kontakt megler dersom du ønsker forsikringsvilkårene.
  Arealangivelser i salgsoppgaven
  Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport.
  Andre opplysninger
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Som budgiver hos oss kan du kreve at alle bud blir dokumentert og fremlagt. Det betyr at du som budgiver må akseptere at deler av ditt bud kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Det henvises til forbrukerinformasjon om budgivning. Vi anbefaler at alle bud leveres via budknappen på annonsen på FINN.no. Dette er en enkel og sikker løsning hvor du identifiserer deg med Bank-ID. Vi kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det presiseres at alle bud må ha minst 30 min akseptfrist fra innlevering. Hemmelige bud eller bud med hemmelige forbehold vil ikke bli behandlet og dette er i tråd med avtale mellom selger og meglerforetaket. Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål eller dersom du ikke har anledning til å legge inn bud elektronisk. Da løser vi dette manuelt.
  Overtagelse
  Angi ønsket overtagelse i ditt bud.
  Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Lov om hvitvasking
  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
  Nord Eiendomsmegling AS fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
Se komplett salgsoppgave
Bent André Norderhaug
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF
bent.norderhaug@nord-em.no 91 51 48 22
Ola Presterud
Ola Presterud
Eiendomsmegler MNEF
ola.presterud@nord-em.no 92 25 92 10