Komplett salgsoppgave

Bjerkehageveien 27 C

Langhus - eneboligtomt på ca 846 kvm med etterspurt beliggenhet nær Langhus skole - vestvendt og solrikt

 • Totalpris 3 589 692
 • Prisantydning 3 490 000
 • Omkostninger 99 692
 • Tomteareal 846m2
 • Boligtype Boligtomt
 • Eierform Selveier

Om boligen

Tomt beliggende fint til i Bjerkehageveien. Vestvendt med masse sol.

Bjerkehageveien er en hyggelig liten stikkvei, primært med beboertrafikk - trygt og barnevennlig.

Boligen har kort gange til Langhus barneskole og Haugjordet ungdomsskole. Langhus tilbyr et aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Gangavstand er det også til Langhus senter med flere forretninger og legesenter m.m. Langhus togstasjon med god togforbindelse til Oslo og Ski.

Tomten kan besiktiges på egen hånd, eller etter avtale med eiendomsmegler.

 • Beliggenhet

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i Bjerkehageveien. Vestvendt med masse sol.

  Bjerkehageveien er en hyggelig liten stikkvei, primært med beboertrafikk - trygt og barnevennlig.

  Boligen har kort gange til Langhus barneskole og Haugjordet ungdomsskole. Langhus tilbyr et aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Gangavstand er det også til Langhus senter med flere forretninger og legesenter m.m. Langhus togstasjon med god togforbindelse til Oslo og Ski.

  Det er ca. 10 minutter med bil til Ski sentrum. I Ski finner man flere offentlige kontorer, Ski Storsenter og en rekke butikker og servicetilbud. Dette gjør Ski til et attraktivt handelsområde. Kinosenter, bibliotek, kulturhus, restauranter og kaféer er også med på å skape et flott bymiljø. Ski er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon med nærhet til både E6 og E18. Når Follobanen står klar vil dette redusere reisetiden Ski-Oslo til kun 11 minutter. Fra Langhus er det ca. 15 minutter med bil til Vinterbrosenteret, fornøyelsesparken Tusenfryd og populære badeplasser ved Bunnefjorden. Ca. 20 minutters kjøring til Ryen. (4 felts vei helt fra Langhus.)
  Adresse
  Bjerkehageveien 27 C 1405 Langhus
  Matrikkel
  Gnr. 122 bnr. 162 i Nordre Follo kommune
  Beskrivelse av tomt
  Tomten har et areal på ca. 846,49 kvm.
  Terrenget heller noe fra sørvest til nordøst. Tomten består av plenareal og noe naturtomt.

  Situasjonskart med planlagte tomtegrenser følger vedlagt salgsoppgaven.

  Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser og forhold i grunnen er kjøpers ansvar.
  Løpende kostnader:
  Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er en ubebygget tomt.
 • Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
  Areal: 846 kvm, Eierform: Eiet tomt
 • Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra offentlig vei. I følge vedtaket skal det tinglyses en erklæring som sikrer avgivereiendommen vann- og avløpstilknytning over denne eiendommen.
  Reguleringsplan
  Eiendommen er regulert til boligformål. Området ellers er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. I henhold til vedtaket skal den nye tomten ha et nettoareal (areal regulert til frittliggende småhusbebyggelse) på minst 650 kvm. I kommuneplanen ligger einedommen i hensynssone (H310) for mulig kvikkleire.

  Det er planlagt et tilbygg på eksisterende enebolig mot øst. Se salgsoppgaven for tegninger.

  Ved overdragelse av ubebygd tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Eiendomsmegler står for det praktiske.
 • Økonomiske forhold

  Prisantydning
  3 490 000,-
  Finansiering
  Nord Eiendomsmegling anbefaler våre kunder å snakke med Handelsbanken Kolbotn ved spørsmål om finansiering. Handelsbanken holder til på Rosenholm Campus og er et fysisk bankkontor. Kontakt megler for mer informasjon.
  Oppgjør
  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted)
  Det forutsettes at kjøper innbetaler fullt oppgjør til meglers klientkonto senest dagen før avtalt overtagelse. På samme tidspunkt skal kjøpers pantedokument være meglers oppgjørsavdeling i hende. Det skal ikke betales forskudd på kjøpesum. Innbetalinger skal skje fra kjøpers egen konto eller egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Annet

  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Som budgiver hos oss kan du kreve at alle bud blir dokumentert og fremlagt. Det betyr at du som budgiver må akseptere at deler av ditt bud kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Det henvises til forbrukerinformasjon om budgivning. Vi anbefaler at alle bud leveres via budknappen på annonsen på FINN.no. Dette er en enkel og sikker løsning hvor du identifiserer deg med Bank-ID. Vi kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det presiseres at alle bud må ha minst 30 min akseptfrist fra innlevering. Hemmelige bud eller bud med hemmelige forbehold vil ikke bli behandlet og dette er i tråd med avtale mellom selger og meglerforetaket. Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål eller dersom du ikke har anledning til å legge inn bud elektronisk. Da løser vi dette manuelt.
  Overtagelse
  Tomten er klar for overtagelse.

  Angi ønsket overtagelse i ditt bud.
  Diverse
  Det er viktig å sette seg inn i dokumenter som blant annet vedtaket om fradeling, vedtak om tillatelse til etablering av ny avkjørsel, situasjonskart og reguleringsbestemmelser før bud inngis. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.
  Lovgivning
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til eiendomsmegler og eventuell bygningssakkyndig, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller eventuell bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Eiendommen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Lov om hvitvasking
  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
  Nord Eiendomsmegling AS fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
Se komplett salgsoppgave

Visning

Visning etter avtale med megler
Bent André Norderhaug
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF
bent.norderhaug@nord-em.no 91 51 48 22
Ola Presterud
Ola Presterud
Eiendomsmegler MNEF
ola.presterud@nord-em.no 92 25 92 10

Boliger til salg