Komplett salgsoppgave

Framveien 4 A

Svartskog - Eneboligtomt på 1 385 kvm beliggende på en høyde - vann/avløp ligger klart i tomtegrensen

 • Totalpris 5 626 342
 • Prisantydning 5 500 000
 • Omkostninger 126 342
 • Tomteareal 1 385m2
 • Boligtype Boligtomt
 • Eierform Selveier

Om boligen

Tomten har en svært attraktiv og rolig beliggenhet i Framveien på Svartskog ved Bunnefjorden, ca. 8 km vest for Kolbotn i Nordre Follo kommune.
Det er barnehage og idrettsplass i nærområdet. Skoler og handelssentrum i Kolbotn sentrum. Tomten har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder og idylliske badeplasser langs Bunnefjorden.

Tomten er på hele 1385 kvm og er relativt flat, bestående primært av naturtomt. Vann/avløp ligger klart i tomtegrensen.

Kontakt eiendomsmegler ved ønske om tomtevisning!

 • Beliggenhet

  Beliggenhet
  Tomten har en svært attraktiv og rolig beliggenhet i Framveien på Svartskog ved Bunnefjorden, ca. 8 km vest for Kolbotn i Nordre Follo kommune. Det er barnehage og idrettsplass i nærområdet. Skoler og handelssentrum i Kolbotn sentrum. Tomten har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder og idylliske badeplasser langs Bunnefjorden.

  Roald Amundsens hjem, Uranienborg, ligger like i nærheten. Mellom Bekkensten badeplass og Roald Amundsens hjem er det anlagt kyststi. Stien går både til flotte utkikkspunkt og ned til fjorden, noe som byr på varierte naturopplevelser og god rekreasjon gjennom hele året. .

  Av badeplassene i Bunnefjorden er Ingierstrand, Hvervenbukta, Bestemorstranda og Bekkensten de mest populære. Ingierstrand bad er i den senere tid blitt pusset opp, og fremstår som er perle med stupetårn, brygge og flott restaurant. Det er omlag 700 meter fra tomten til Svartskog kolonial - et sjarmerende landhandleri og samlingspunkt med kafe i nostalgisk stil som byr på musikk, kunst, mat, håndverk, kultur og mye mer.

  Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplasss er Gartnerboligen som ligger like ved innkjøringen til Framveien. Skolebussordning til Vassbonn og Kolbotn barneskoler, Ingieråsen ungdomsskole og Roald Amundsen videregående skole. Barnehage finnes lokalt på Svartskog og forøvrig har kommunen et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

  Du finner de fleste servicetilbud i Kolbotn sentrum. Kolbotn Torg har spennende butikker og restauranter, samt helse og servicetjenester. Her finner du en urban og moderne oase som omfatter gågater, kulturhus og et underjordisk parkeringshus. Oslo sentrum ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil, med alt det innebærer av hovedstadens fasiliteter og servicetilbud. Med bil tar det ca. 11 min til Kolbotn Torg, 10 min til Ingierstrand, ca. 23 min til Oslo S, 19 min til Ski og 50 min til Oslo Lufthavn.
  Adresse
  Framveien 4 A 1420 Svartskog
  Matrikkel
  Gnr. 235 bnr. 187 i Nordre Follo kommune
  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 385 kvm.
  Tomten er relativt flat og består i dag av primært naturtomt.

  Eiendomskart med tomtegrenser og tomtestørrelse følger vedlagt salgsoppgaven.

  Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser og forhold i grunnen er kjøpers ansvar.
  Løpende kostnader:
  Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er en ubebygget tomt.
 • Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
  Areal: 1 385 kvm, Eierform: Eiet tomt
 • Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp
  Offentlig adkomstvei inn på privat vei. Vann og avløp ligger klart i tomtegrensen. Private stikkledninger inne på tomten må påregnes.
  Reguleringsplan
  Eiendommen er regulert for boligbebyggelse. Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse (felt B7) iht områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet.

  Planforslag for kommuneplan Nordre Follo 2023-2034 er under arbeid.

  Planopplysninger, reguleringsplankart, kommuneplankart samt gjeldende reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Økonomiske forhold

  Boligkjøperforsikring
  I samarbeid med If tilbyr vi våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes av profesjonelle.

  Produktark følger vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med eiendomsmegler dersom noe er uklart.
  Oppgjør
  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.
  Det forutsettes at kjøper innbetaler fullt oppgjør til meglers klientkonto senest dagen før avtalt overtagelse. På samme tidspunkt skal kjøpers pantedokument være meglers oppgjørsavdeling i hende. Det skal ikke betales forskudd på kjøpesum. Innbetalinger skal skje fra kjøpers egen konto eller egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Annet

  Andre opplysninger
  Ved overdragelse av ubebygd tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Eiendomsmegler står for det praktiske.
  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Som budgiver hos oss kan du kreve at alle bud blir dokumentert og fremlagt. Det betyr at du som budgiver må akseptere at deler av ditt bud kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Det henvises til forbrukerinformasjon om budgivning.

  Vi anbefaler at alle bud leveres via budknappen på annonsen på FINN.no. Dette er en enkel og sikker løsning hvor du identifiserer deg med Bank-ID.

  Ta kontakt med eiendomsmegler dersom du har spørsmål eller dersom du ikke har anledning til å legge inn bud elektronisk. Da løser vi dette manuelt.

  Siden selger er profesjonell fravikes krav om at akseptfrist på bud må være kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Selger vil ta stilling til bud fortløpende.
  Overtagelse
  Tomten er ledig for overtakelse. Vennligst oppgi ønsket overtagelse i ditt bud.
  Diverse
  Det er tinglyst en rekke med servitutter på eiendommen. Den ene er fra 1959 (før fradeling av eiendommen) og omhandler bestemmelse om byggeforbud. Videre er det tinglyst en rekke servitutter i forbindelse med fradelingen i 2018.

  Kopi av de tinglyste erklæringene kan fås ved henvendelse til eiendomsmegler.
  Lovgivning
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til eiendomsmegler og eventuell bygningssakkyndig, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller eventuell bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Eiendommen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Lov om hvitvasking
  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
  Nord Eiendomsmegling AS fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
Ola Presterud
Ola Presterud
Eiendomsmegler MNEF
ola.presterud@nord-em.no 92 25 92 10
Bent André Norderhaug
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF
bent.norderhaug@nord-em.no 91 51 48 22

Boliger til salg