Komplett salgsoppgave

Ingierstrandveien 76

Idyllisk og vestvendt strandeiendom med herlige uteplasser og kveldssol - Skjermet og barnevennlig - Ca. 20 min til Oslo

 • Totalpris 23 078 914
 • Prisantydning 22 500 000
 • Omkostninger 578 914
 • BRA 204m2
 • P-Rom 182m2
 • Tomteareal 5 136m2
 • Soverom 5
 • Bad 2
 • Byggeår 1933
 • Boligtype Enebolig
 • Eierform Selveier
 • Energimerke E

Om boligen

Ingierstrandveien 76 - i naturskjønne omgivelser ved Bunnefjorden ligger en av områdets best bevarte hemmeligheter - Ingierstrand. Ingierstrand har med sin vestvendte beliggenhet til fjorden rett utenfor Oslo, i lang tid vært benyttet til fritid, arbeid, og inspirasjon. Med bil tar det ca. 20 minutter inn til Oslo sentrum.

Boligen ble oppført i 1933 og ble tilbygget i 2002. Det er lekkert kjøkken fra Kvik med integrerte hvitevarer, stue med utgang til terrasse, bad i underetasjen med badekar fra 2017, hele 5 soverom, bad i 2. etasje, vaskerom, teknisk rom og godt med oppbevaring.

Tomten er på hele 5136 kvm og er svakt skrående ned mot Bunnefjorden. Privat strand/strandlinje og adkomst til brygge/stupebrett.

Ingen boplikt - kan benyttes som helårsbolig eller fritidsbolig. Husk påmelding!

 • Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp
  Offentlig adkomstvei.

  Eget borrevann, 6000 liter tank i hagen. Gråvannsanlegg med nettspreder. Stikkledninger er opplyst av selger å være fra 2002.

  Selger opplyser om at vann- og avløp skal tilknyttes kommunalt ledningsnett. Arbeidene skal være ferdig ila 2024. Kjøper må selv bekoste tilkobling og kommunale gebyrer.

  Ved styrtregn og mye nedbør, kan det være en utfordring for innkjørselen. Spesielt etter arbeid med VA i fylkesveien har det endret litt hvordan vannet renner. Kommunen/fylket er i ferd med å gjøre forbedringer.
  Reguleringsplan
  Eiendommen ligger i et område hvor det ikke foreligger reguleringsplan, men hvor det i kommuneplanen er regulert til LNRF (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag), hensyn friluftsliv, gul sone og vei.

  Det er ingen boplikt og eier av eiendommen står fritt til å disponere eiendommen som helårsbolig eller fritidsbolig.

  Selger opplyser om at kommunen arbeider med planlegging av kyststi, men det er foreløpig uklart hvor den skal gå, eller hva det vil innebære.

  Kommunen opplyser om at det ikke foreligger reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter).
  Tinglyste rettigheter og servitutter
  Doknr: 900008. Tinglyst 20.01.1932. Bestemmelse om veg.
  Bestemmelse om deleforbud i mere enn 4 parseller, bebyggelse og gjerde. Forbud mot næringsvirksomhet.

  Doknr: 1656. Tinglyst 20.06.1941. Bestemmelse om bebyggelse.
  Kun rett til å oppføre 4 villahus på bnr. 22, 59 og 60's samlede areal.

  Doknr: 359. Tinglyst 09.02.1962. Bestemmelse om adkomstrett.
  Rettighetshaver er gnr. 232, bnr. 91 (Ingierstrandveien 74). Rett til innkjørsel over d.e.

  Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Be om kopi fra eiendomsmegler.
  Ferdigattest/brukstillatelse
  Eiendommen er registrert tatt i bruk (TB) 15.10.1933. Megler har undersøkt med kommunen og det har ikke latt seg fremskaffe ferdigattest for bygningen. Dette er ikke uvanlig i forhold til oppføringstidspunktet på bygningsmassen.

  Ferdigattest etter tilbakeføring av terreng (datert 09.08.2006) foreligger.

  Ferdigattest etter tilbygg av enebolig (datert 20.11.2012) foreligger.
 • Økonomiske forhold

  Prisantydning
  22 500 000,-
  Energiforbruk og energimerking
  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E
  Formuesverdi
  Formuesverdi : 1 226 325,- Sekundær formuesverdi : 4 414 771,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021
  Forsikring
  Gjensidige Polisenummer: 82401721
  Boligkjøperforsikring
  Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte.

  Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen.
  Finansiering
  Nord Eiendomsmegling samarbeider med flere banker. Kunder som ønsker det, kan raskt bli satt i kontakt med en kundebehandler for et uforpliktende lånetilbud.
  Oppgjør
  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Det forutsettes at kjøper innbetaler fullt oppgjør til meglers klientkonto senest dagen før avtalt overtagelse. På samme tidspunkt skal kjøpers pantedokument være meglers oppgjørsavdeling i hende. Det skal ikke betales forskudd på kjøpesum. Innbetalinger skal skje fra kjøpers egen konto eller egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Annet

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex og har i den anledning fylt ut en egenerklæring. Denne er et viktig salgsdokument og det anbefales på det sterkeste at potensielle kjøpere setter seg grundig inn i denne før budgivning. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Kontakt megler dersom du ønsker forsikringsvilkårene.
  Arealangivelser i salgsoppgaven
  Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport.
  Andre opplysninger
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Kommunen har ingen utestående saker, men har i tidligere dialog tatt opp at de er usikre på et uthus fra trolig 1930-tallet, brygge trolig opprinnelig fra begynnelsen av 60-tallet (før den midlertidige strandloven), brygge/stupebrett fra trolig 70-tallet, og en liten støttemur på oversiden av huset. Alt fra før selgers eiertid.

  Kommunen opplyser at Bygningsloven av 1924 ble gjort gjeldende fra 20.06.1928 for dette området. Denne loven førte med seg meldeplikt for flere ulike tiltak.

  Kommunen har ikke registrert at det foreligger kommunal godkjennelse for brygge, platting/brygge, forstøtningsmur ved inngangspartiet eller bod/utedo.

  Megler har stilt spørsmål til kommunen om hvordan kommunen stiller seg til slike forhold. Tilbakemelding som følger; Vi viser til referat av forhåndskonferanse om eiendommen, datert 08.10.2014 hvor eksisterende tiltak som ikke er tidligere omsøkt ble tatt opp. Der står det skrevet at tiltakshaver må dokumentere når de ikke omsøkte tiltakene ble oppført og eventuelt avklare om tiltaket ikke var søknadspliktig på dette tidspunktet. Dersom man kommer til at tiltaket var søknadspliktig på oppføringstidspunktet, men at det ikke ble sendt slik søknad, er tiltaket ulovlig og hele tiltaket må i så fall omsøkes.

  Kjøper overtar ansvaret for disse forhold og referat fra nevnte forhåndskonferanse kan oversendes på forespørsel.
  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Som budgiver hos oss kan du kreve at alle bud blir dokumentert og fremlagt. Det betyr at du som budgiver må akseptere at deler av ditt bud kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Det henvises til forbrukerinformasjon om budgivning. Vi anbefaler at alle bud leveres via budknappen på annonsen på FINN.no. Dette er en enkel og sikker løsning hvor du identifiserer deg med Bank-ID. Vi kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det presiseres at alle bud må ha minst 30 min akseptfrist fra innlevering. Hemmelige bud eller bud med hemmelige forbehold vil ikke bli behandlet og dette er i tråd med avtale mellom selger og meglerforetaket. Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål eller dersom du ikke har anledning til å legge inn bud elektronisk. Da løser vi dette manuelt.
  Overtagelse
  Angi ønsket overtagelse i ditt bud.
  Diverse
  Grunnen eiendommens tomtestørrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Eiendomsmegler står for det praktiske.
  Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Lov om hvitvasking
  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
  Nord Eiendomsmegling AS fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
Se komplett salgsoppgave

Visning

Visning etter avtale med megler
Bent André Norderhaug
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF
bent.norderhaug@nord-em.no 91 51 48 22
Ola Presterud
Ola Presterud
Eiendomsmegler MNEF
ola.presterud@nord-em.no 92 25 92 10

Boliger til salg